My brain hurts!

My brain hurts er den gamle bloggen min på wordpress.com, som eg av ulike grunnar har eg vald å flytte hit.

Somme artiklar kjem til å bli publiserte att på her. 

My Brain Hurts is the name of my former blog, which is still available in the link below, but no longer updated. 

Some articles will be republished here.

Namnet er henta frå denne sketsjen av Monty Python. Sketsjen, og sitatet, er eit greitt symbol for korleis mange debattar om Midtausten går føre seg i både Noreg og det store utland.

The name comes from this sketch by Monty Python and serves as a symbol for many debates on the Middle East.