Arabisk opprør sett frå Noreg

Arabisk opprør sett frå Noreg

En reisning blandt arabiske stammer, som har bemægtiget sig muhamedanernes hellige steder Mekka og Djidda, medens Medina beleires, antages her at faa stor virkning i Tyrkiet, da Tyrkiets tab af Mekka vil gjøre et dybt indtryk overalt i den ottomanske verden.
— Aftenposten, 23. juni 1916

Første verdskrig vart følgd nøye i norske aviser og mange av avisene trykte telegram om store og mindre nyhende. Det same gjeld for Det arabiske opprøret mot Det osmanske riket som starta tidleg i juni 1916, litt over 101 år sidan. Her er eit lite knippe utklipp frå nokre kjende norske aviser i 1916 der dei rapporterar om opprøret med nokre påfølgjande analysar av situasjonen.

Aftenposten, 23. juni 1916

Morgenbladet, 23. juni 1916.

Morgenbladet (Aften), 23. juni 1916

Bergens Tidende , 23. juni 1916.

Bergens Tidende, 23. juni 1916.

Men man maa ikke knytte altfor overdrevne Forventninger til disse Begivenheter.
— Morgenbladet, 23.6.1916
Bergens Tidende , 26. september 1916

Bergens Tidende, 26. september 1916

Et selvstendig arabisk rike, maaske et kalifat i Mekka, som stod under britisk beskyttelse, vilde passe fortræffelig i den engelske politik, og løsrivelsen av Syrien og Mesopotamien fra det osmanniske rike vilde gi tyskernes høitflyvende forhaapninger i den nærmere Orient et dødsstøt!
— Johannes Østrup, i Bergens Tidende, 15. juli 1916

Innlegg av Johannes Østrup, dansk filolog og orientalist, om «Araberne » i Bergens Tidende, 15. juli 1916.

Analyse i avisa Den 17de Mai, 4. oktober 1916.

Alle utklippa er henta frå Nasjonalbiblioteket

Emirar, kronprinsar og plagsom slekt i Qatar

Emirar, kronprinsar og plagsom slekt i Qatar

100 år med Sykes-Picot

100 år med Sykes-Picot