Kong Abdullah II i Noreg

Den jordanske kong Abdullah II er for tida på eit todagars statsbesøk i Noreg. Han var måndag på middagsbankett på slottet med kong Harald og dronning Sonja. Han skal i tillegg ha samtalar med Jens Stoltenberg i dag tysdag om det ikkje akkurat overraskande temaet fred og stabilitet i Midtausten og bilaterale band. Dette er eit tema kongen ofte har samtalar om kvar enn han no er eller besøker. Noreg og Jordan har ikkje eigentleg nokon sterke bilaterale band, men eit viktig bilateral band mellom er Norsk Folkehjelp sitt landmineryddeprogram i Nord-Jordan.

Besøket i Oslo er ein del av ein rundtur kong Abdullah II er på der han har vore innom USA, Storbritannia og Sverige.

Det er den jordanske engelskspråklege avisa Jordan Times som melder dette. Avisa følgjer kong Abdullah II rundt i verda og er ofte fylt med kvar kongen har vore og kven han har snakka med. I følgje journalisten Randa Habib kan informasjon om kongen og kongefamilien i Jordan berre kome frå offisielle kunngjeringar, noko som i stor grad fører til keisame oppramsingar i avisene. Medan statsbesøk i Jordan ofte er gjeve litt vel stor plass i Jordan Times framfor andre nyhende er det overraske lite dekning av statsbesøk i Noreg, med mindre nokon særs viktige personar kjem innom landet.

Oljesøl i Raudehavet

From the Archives: a photo and a letter