Tida etter mediahypen - tvil om kyrkje

For nokre månadar sidan vart det kjend at arkeologar kanskje hadde funne den eldste og kanskje første kyrkja i verda i den vesle landsbyen Rihab i Jordan. Saken gjekk verda rundt og landsbyen rann over av folk i tillegg til journalistar frå både små og store mediaorganisasjonar. Noko av det som opptok journalistane som kom var den sosiale harmonien som herska mellom kristne og muslimar i landsbyen. Med tanke på alt fokuset som er på islam, muslimar, hemn, hat, terrorisme og krig var det ikkje rart at journalistane tok tak i nettopp dette. Tenk at kristne og muslimar kan leve fredleg side om side! Jordan Times rapporterar dette i ein artikkel om framtida til Rihab, som visstnok er noko usikker, eller obskur, i følgje avisa. Guvernøren i Mafraq såg på dette som ein sjanse til å trekke til seg turistar då nyhenda først vart kjend. No meiner han at tida er moden for at Rihab bør bli likestilte med og få same fokus som Petra, Jerash og dei andre historiske stadane i Jordan. Innbyggarane i Rihab meiner landsbyen har nok attraksjonar og at det er no opp til politikarane å gjere noko med det.

Jordan Times skriv òg det at det sådd tvil om korvidt kyrkja verkeleg er den aller første i verda. Ein av dei visstnok få tvilarane, tidlegare sjef for Departement of Antiquities, sa at det var høgst tvilsamt at den grotta kyrkja var i faktisk var den første med tanke på talet på grotter området. Sjølv om han korkje hadde vore i området eller forska på det meinte han at ein trengde meir prov før ein kunne seie noko sikkert. Arkeologar meiner derimot sjansen er stor for at dette nettopp er den første kyrkja.

Funfacts from the Arhives

14. juli 1958 - Eit militærdiktatur blir til