Fotografering

Fotografering for bokomslag, illustrasjonar, arrangement, portrett, m.m.

Bokframside

Originalfoto

Originalfoto

Bokomslag

Bokomslag

Illustrasjonar og portrett

Utvalde illustrasjons- og portrettfoto ved Universitetet i Bergen

Utvalde illustrasjons- og portrettfoto ved Universitetet i Bergen

Eg arbeider med formidling ved Universitet i Bergen og tar i samband med det ein del illustrasjons- og portrettfoto. Eit utval av desse finn du under og på sidene til Universitetet i Bergen.

 

Arrangement

Alumnusdagane ved Det humanistiske fakultet 2014:

Video

Innspeling og redigering av filmar og videosnuttar. Under er nokre informasjonsvideoar for Universitetet i Bergen.