Solid «Ambassadors»

Ambassadors er eit britisk semirealistisk komediedrama i tre delar som handlar om britiske ambassadetilsette som strevar med å gjere sitt beste i Tazbekistan, eit bortgøymd og gløymd land i sentral-Asia.